Menu Sluiten

NoaberVets Varken

De professional voor uw varkensbedrijf

De varkensdierenartsen van NoaberVets Varken houden zich dagelijks bezig met de begeleiding van varkensbedrijven.

Aan de hand van het klinisch beeld in uw stal, monitoring middels gezondheidsprogramma’s en evaluatie van technische kengetallen vindt structurele analyse van uw bedrijfsmanagement plaats.

Korte lijnen en goed contact met de andere erfbetreders zijn hierbij essentieel.

In samenwerking met uw voerleverancier en fokkerijorganisatie gaan we voor uw optimale resultaat.

NoaberVets Varken

Bestaat uit dierenartsen die zich dagelijks bezig houden met de gezondheid van varkens. Door middel van een programma van interne scholing vergroten zij hun kennis op het gebied van welzijn, voeding, gezondheid en voedselveiligheid. Tevens worden middels intercollegiaal overleg nieuwe behandelingen en medicatie besproken en geëvalueerd.

Bestuursleden

Lia Buitenhuis

Dierenarts – Dierenartsenpraktijk Holten

Thijs Koekoek

Dierenarts – Dinkelland

Onze varkensdierenartsen: