Menu Sluiten

NoaberVets Herkauwer

De professional voor uw rundvee-, schapen- en melkgeitenbedrijf

De herkauwersdierenartsen van NoaberVets Herkauwer houden zich dagelijks bezig met de begeleiding van rundvee- , schapen- en melkgeitenbedrijven.

Aan de hand van het klinisch beeld in uw stal, monitoring middels gezondheidsprogramma’s en evaluatie van technische kengetallen vindt structurele analyse van uw bedrijfsmanagement plaats.

Korte lijnen en goed contact met de andere erfbetreders zijn hierbij essentieel.

In samenwerking met uw voerleverancier en fokkerijorganisatie gaan we voor uw optimale resultaat.

Agenda:


Dinsdag 20 februari 13.30 uur lezing melktechniek en natte metingen.
Ben je aangesloten bij Noabervets dan graag aanmelden via ICOvet.
Geen lid en u wilt deelnemen? Stuur dan een mail naar info@noabervets.nl
Kosten 75 euro.

NoaberVets Herkauwer

Bestaat uit dierenartsen die zich dagelijks bezig houden met de gezondheid van runderen, schapen en geiten. Door middel van een programma van interne scholing vergroten zij hun kennis op het gebied van welzijn, voeding, gezondheid en voedselveiligheid. Tevens worden middels intercollegiaal overleg nieuwe behandelingen en medicatie besproken en geëvalueerd.

Best uursleden :

Adriaan Beulens
Dierenarts – DGC Midden Salland

Lieke Swinkels
Dierenarts DGC Midden Salland

Joost Boerrigter
Dierenarts DK Oldenzaal Losser

Joey Schuttenbeld
Dierenarts DGC Twente